קוגר-טק בע"מ ( לשעבר יו.אסVטק בע"מ )

יצור ושיווק מערכות גילוי אש, עשן וגז

 

 

לאתר האינטרנט החדש:

https://www.cougar-tech.co.il/

 

משרדי החברה עברו למשכנם החדש:

רחוב הסיבים 10 בפתח תקווה

 

 

מערכות אנלוגיות

מערכות אזוריות

תעודות התאמה לת"י

חומר עזר למתקין

ציוד לבדיקה

גילוי גז

כיבויים

ארכיון

COUGAR-TECH LTD. (USVTECH LTD.) March 2023

מערכות גילוי אש עשן קוגר 3000 / 3000S / 3000A / CLEVER50 / CLEVER126 COUGAR