כללי

בקרה מכותבת / אנלוגית עד 126 כתובות

מארז פלסטיק

מארז מתכת

הבקרה הכתובתית אנלוגית Cougar3000A Clever126 היא הבקרה האחרונה והמתקדמת ביותר בסדרת COUGAR 3000 מתוצרת חברת יו אס וי טק בע"מ, בקרה זו ככל הבקרות בסדרה זו, תוכננה פותחה ומיוצרת, בהתאם לתקן הישראלי ת.י 1220, התקן האמריקאי UL 864 עליו מבוסס התקן הישראלי, התקנים האירופאים EN54-2 ו- EN54-4 ותואמת את התקנים המחמירים בעולם, זאת תוך התבססות על הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום גילוי וכיבוי האש, גילוי גזים רעילים ונפיצים ואיסוף הנתונים מחד, ותחומי המחשוב והאלקטרוניקה מהדור האחרון מאידך, תוך הקפדה מרבית על איכות ואמינות ללא פשרות ושימת דגש מרבי על צרכי המתכנן והמתקין, וידידותיות למשתמש. בקרה CLEVER 126 כמו כל הבקרות מסדרת COUGAR 3000 הינה בעלת יחס עלות תועלת הטוב ביותר. הבקרה פועלת בפרוטוקול תקשורת מתקדם, עם אופציה לחיבור בתקשורת למערכת מרכזית, כל ההתקנים המחוברים לבקרה מבוקרים והתרעות על מצב המערכת, מצב אזעקה ומצב פעולה תקינה כמו גם תקלות, מוצגות בחזית לוח הבקרה. הבקרה ממוחשבת וניתנת לתכנות בשטח, דבר המאפשר גמישות תפעולית רחבה ומענה לדרישות שונות ומגוונות ובעיקר שימוש בתכונות המיוחדות והייחודיות. לבקרה זו ניתן לחבר גלאים שונים כגון, עשן, קרן, יניקה, חום, הצפה, גז וכו'. אביזרים שונים כגון לחצני אזעקת אש, צופרים וכו', מתוצרת חברת יו אס וי טק בע"מ או אחרת, אשר אושרו על ידי היצרן ומכון התקנים.

הקמת מערכת

תכנות הבקרה באמצעות תפריט תכנות (PDF)

תכנות הבקרה באמצעות תפריט תכנות (דף אינטרנט)

הוראות הפעלה למשתמש

תכנות כתובות

טבלת שמות (PDF)

טבלת שמות (DOC) ניתן לעריכה

עבור תיק מערכת (קובץ RAR)

 

התקנים מכותבים

US-669-A-SH

גלאי עשן אופטי או חום מכותב-אנלוגי

גלאי מכותב אנלוגי זה, הינו גלאי עשן ואו חום, מבוסס על מיקרו מחשב חזק ומתקדם מהדור האחרון, הגלאי מבוקר ומפוקד על ידי בקרת גילוי האש. קביעת שיטת הגילוי עשן או חום, נקבעת על ידי מפסק מספר 8 בשורת מפסקי הכתובת. גלאי עשן - מדווח לבקרה על ריכוז העשן באזור הגילוי. רגישות הגלאי ניתנת לשינוי באמצעות הבקרה. תקלה ולכלוך בגלאי מדווחים לבקרה. גלאי חום - דיווח לבקרה ישלח בחום מעל 58C. דיווח ישלח גם באירוע שבו קצב עליית הטמפרטורה של הסביבה הינו מעל 8C בדקה. גלאי זה מאושר להתקנה עם בקרות שאושרו ע"י היצרן ומכון התקנים בלבד.

US-269-IN

בסיס מכותב לגלאי קולקטיב

בסיס מכותב דגם US-269-IN מכיל בתוכו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, בסיס הגלאי מבוקר ומפוקח על ידי בקרת גילוי האש. לבסיס דגם US-269-IN יש לחבר גלאים קונבנציונליים (קולקטיב) רגילים מסוג עשן, או חום. במצב המתנה יהבהבו נוריות בסיס הגלאי במהלך התקשורת עם הבקרה, במצב אזעקה ידלקו שתי הנוריות בבסיס הגלאי באופן קבוע, ובבקרה תופיע הודעה על האירוע. כמו כן תופיע בבקרה הודעה על התקן בתקלה במקרה של תקלות כגון, הוצאת גלאי, נתק, קצר וכו'

US-200-AF

כרטיס מבוא מכותב לאזעקה תקלה

כרטיס מבוא דגם US-200-AF הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שונים, אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו/או התראה על תקלה בהתקנים השונים, כגון מתזים (ספרינקלרים), מפסק זרימה, ברז החשמלי, כמו גם לקבלת התראות מבקרות משנה.

US-211-EHO

כרטיס מוצא מכותב ל-2 מוצאים

כרטיס מוצאים רב תכליתי דגם US-211-EHO הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מיועד להפעלת התקנים שונים על ידי הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש. התקנים החייבים להיות מבוקרים כגון כיבוי אוטומטי, שלטי פינוי, צופרים וכו' יופעלו ישירות מהמוצאים המבוקרים, לעומת זאת, התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, דלתות אש וכו', יופעלו באמצעות הממסר שבכרטיס. בכרטיס זה יש: מבוא מבוקר PRB עבור מפסק לחץ, שני מוצאים מבוקרים וממסר מגע יבש.

US-400-IN

כרטיס מבוא מכותב ל-4 אזורים קולקטיב

כרטיס מבוא דגם US-400-IN הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא מכותב ל4 אזורים קולקטיב (קונבנציונליים). לכל אזור ניתן לחבר עד 25 גלאים. כרטיס זה הינו בעל 4 כתובות שונות כתובת לכל אזור וניזון מקו הלולאה לתקשורת וקו הזנת מתח 24V .

US-CP-IN-A-LED

לחצן אדום/צהוב מכותב

לחצנים מכותבים מכילים בתוכם כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, לחצנים אלה מבוקרים ומפוקחים על ידי בקרת גילוי האש. הלחצנים מסופקים במספר צבעים, כאשר לכל צבע תפקיד שונה בהתאם לתקנים. לחצן אדום מיועד להפעלת אזעקת אש יזומה, לחצן צהוב מיועד להפעלת כיבוי אוטומטי באופן יזום, הלחצן מזוהה אוטומטית ע"י הבקרה המפעילה אמצעים שונים בהתאם למשטר העבודה של הלחצן.

US-111-RLY

כרטיס מוצא מכותב ל-2 ממסרים

כרטיס מוצאים רב תכליתי דגם US-111-RLY הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מיועד להפעלת התקנים שונים על ידי הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש. התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, דלתות אש וכו', יופעלו באמצעות הממסר/ים שבכרטיס.

US-111-RL

כרטיס מבוא מכותב לאזעקה, תקלה ומתח מאותחל

כרטיס מבוא דגם US-111-RL הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שונים, אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו/או התראה על תקלה בהתקנים השונים, כגון גלאי קרן.

US-100-IN

כרטיס מבוא מכותב

כרטיס מבוא דגם US-100-IN הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מתפקד ככרטיס מבוא לקבלת נתונים מהתקנים שונים, אשר בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש יעבירו התראת אזעקת אש ו/או התראה על תקלה בהתקנים השונים, כגון מתזים (ספרינקלרים), מפסק זרימה, ברז החשמלי, כמו גם לקבלת התראות מבקרות משנה.

US-101-RLY

כרטיס מוצא מכותב לממסר (על קו גילוי בלבד)

כרטיס מוצא רב תכליתי דגם US-101-RLY הינו כרטיס ממוחשב המבוסס על מיקרו מחשב מתקדם מהדור האחרון, כרטיס זה מופעל ומבוקר על ידי בקרת גילוי האש, כרטיס זה מיועד להפעלת התקנים שונים על ידי הבקרה בהתאם למשטר עבודה הנקבע מראש. התקנים אשר אינם חייבים להיות מבוקרים כגון, דלתות אש וכו', יופעלו באמצעות הממסר/ים. הכרטיס מתקשר ומופעל באמצעות קו התקשורת של ההתקנים ללא צורך בהזנה נפרדת של 24VDC

 

התקני תקשורת RS485

Cougar3000A-FRP

פנל משנה

 

Cougar3000 PS

ספק משנה

 

 

כרטיסי מתאמים

US-FLIP5203F

כרטיס מהפך

הכרטיס מונע זמזום של הצופרים בזמן פעולה רגילה ומשמש ככרטיס היפוך קוטביות.

US-EXH5203S

כרטיס מתאם להתקן כיבוי עבור סולונואיד

כרטיס המיועד להתחבר לסולונואיד המפעיל מיכל כיבוי. יש להתקין את הכרטיס סמוך לסולונואיד- בקרת הקו הינה עד יציאת הכרטיס בלבד.

US-DET-CAP-1A

כרטיס מתאם כיבוי לנפץ

כרטיס זה מיועד להתחבר בין מוצא הכיבוי בבקרות Cougar לבין מערכת מחוללי כיבוי המופעלים ע"י נפץ.

US-DET-CAP-4A

כרטיס מתאם כיבוי לארבעה נפצים

כרטיס זה מיועד להתחבר בין מוצא הכיבוי בבקרות Cougar לבין מערכת מחוללי כיבוי המופעלים ע"י נפץ. ניתן לחבר לכרטיס עד 4 מחוללי כיבוי.

 

תוכנת מחשב

קישור להורדת תוכנה: Cougar3000A Clever126 1.31

דרייבר עבור כבל USB-RS232 (driver)

לדף הבית